PILIPINAS SA LOOB AT LABAS

CONGRESSMAN WES, MULING TINANGGAP ANG HAMON NG SERBISYO

COMMISSION ON APPOINTMENTS